Regresní terapie

Regresní terapie

Regresní terapie je velmi účinná metoda, která Vás může zbavit současných problémů tak, že najde jejich příčiny v minulosti a zpracuje je, aby v budoucnu neobtěžovaly. Stává se vám, že vás začne něco bolet – hlava, záda? Vezmete si prášek a je na chvíli klid. Od přátel dostáváte spousty rad – to je tlakem, bude bouřka, to je revma, máš moc starostí. Přemýšlíte někdy nad tím, proč vás bolí stále to samé místo? A proč ostatní ve stejných situacích nebolí? Odpověď na tyto otázky vám může dát tato terapie.

V běžném životě prožíváme mnoho situací, ve kterých nemůžeme projevit emoce. Nutí nás k tomu společenské konvence, rodičovská výchova, a mnohdy i zákony té či oné země. Dobře dokážeme ovládat svoje slova, nedokážeme však ovládat komunikaci na úrovni podvědomí. Každým svým pohybem, gestem, tónem hlasu, očima, mimikou vysíláme k lidem to, co k nim skutečně cítíme. Oni to na úrovni podvědomí také cítí a podle toho se k nám chovají. Pokud je k tomu nutí třeba společenské konvence, tak své pocity k nám vědomě zakrývají různými maskami. Bohužel jsme stálým potlačováním emocí tak otupělí, že se kolikrát ani svoje vlastní emoce nepřipouštíme a připadá nám zcela přirozené, že je potlačujeme.

Zadržené emoce se v naší psychice zakotvují v podobě tzv. bloků. Pokud si nenajdeme příležitost, jak zadržené emoce odventilovat, bloky narůstají  a po nějakém čase nejen v psychice, ale i v tělesných zdravotních potížích.

Velmi těžké jsou bloky, které jsme získali v dětství. Mnohému dospělému se zdají traumata dětí banální, ale už jen taková tvrzení jako “Chlap přeci nebrečí”, “Holka musí umět vařit” vnášejí do psychiky lidí bloky už od útlého dětství. Celé je to o to těžší, že o názorech rodičů se nepřemýšlí. Tvrzení rodičů si dítě přebírá bez jakéhokoli přemýšlení. A tak má dítě k dispozici pro popis konkrétní situace dva obrazy. Jeden obraz je uložen ve vědomí a je tvořen souborem tvrzení rodičů a blízkých. Druhý obraz je uložen v podvědomí a tvořen souborem vjemů a pocitů dítěte samotného. Pokud jsou tyto obrazy shodné, pak je všechno v pořádku. Pokud jsou však rozdílné, pak stojí človíček před problémem, který z těchto obrazů je ten správný. Bohužel dítě zvolí za správný vzorec nikoli svůj vlastní, ale vzorec rodičů. Důsledkem takovéhoto potlačení vlastního pocitu je pak blok v psychice, který na sebe může navazovat další bloky. Pokud se objevují rozdíly mezi subjektivním vnímáním situace dítětem a tvrzením rodičů často, pak nezbude dítěti jiné východisko, než prohlásit svoje emoční prožitky za nedůvěryhodné a emoce v sobě potlačí.

Regrese je způsob, jak si prožít minulé situace znovu v uvolněném stavu (alfa), zmapovat zadržené emoce a bez zábran je prožít. Právě prožití zadržených emocí je moment, kdy se bloky v psychice uvolňují, a umožňují normální proudění energie v těle.

Regrese využívá stavu organismu, kterému se říká alfa. Je to stav, ve kterém uvolníme prostor pro vyplavení emočních zážitků z podvědomí, a dovolí nám prožít minulé situace i s emocemi. Při tomto stavu plně funguje naše vědomí, takže můžeme odhalené, zviditelněné emoce hned pojmenovat a prožít. Nováčci v regresích bývají často překvapeni, kolik dávno zapomenutého, a jakoby vyřešeného, vyplave napovrch.

Bez čisté minulosti, není čistá přítomnost.

Možnosti regresní terapie jsou takřka neomezené. Můžete se zbavit bolestí, fóbií, problémů v mezilidských vztazích, poruch spánku, nutkavých projevů, svědění, problémů s dýcháním, závislosti na alkoholu a jiných drogách atp.

Sezení trvá průměrně dvě až tři hodiny.