Automatická kresba

Automatická kresba

Všichni ji známe. Je to takové to svévolné „čmárání“ na papír, které se nám děje třeba při telefonování anebo na schůzích. Pro lidi, kteří automatické kresbě rozumí a umějí ji přečíst, je to nenahraditelný pomocník. Pomocí automatické kresby se dají diagnostikovat různé neduhy, které nás trápí a to jak fyzické, tak i psychické. On totiž záznam na naší energetické lince je přece jen rychlejší, než ten, který se projeví na našem těle.  Také se dá pomocí „tužky“ nalézt odpověď na nejrůznější otázky, které nás sužují. Ale tady si musíme uvědomit, že automatická kresba nám může jen poradit, ale nikoliv udělat práci za nás.  Ta vždy bude jen na nás samotných. Ale naše práce může být o něco lehčí, když nás někdo nebo něco pomůže nasměrovat tím správným směrem.

Hlavní oblastí kresby, kterou se zabývám já, je kresba osobnosti, čaker, kresba partnerských vztahů a vykreslování odpovědí na dané otázky.  Kresbu osobnosti vytvářím pomocí 18 barevných fixů, přičemž každá barva znamená jinou vlastnost či schopnost, např.: žárlivost, tolerance, opora pro druhé, mimosmyslové vnímání, sebevědomí apod.

Ke kreslení nepotřebuji kresleného člověka znát, stačí mi jen jeho jméno. 

Dále kreslím energetické obrázky a to až do velikosti A3 a obrazy na zeď.